رویای من فرهاد http://farhademan.mihanblog.com 2020-09-21T11:54:45+01:00 text/html 2017-06-18T03:12:12+01:00 farhademan.mihanblog.com Imah Imahi دلـــــم برات تنگ شده دیوونه http://farhademan.mihanblog.com/post/125 <p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;"><img src="http://uupload.ir/files/nsmu_jtcxh70gvyqtd3n0s16u.jpg" alt="" hspace="0" height="350" align="bottom" width="350" vspace="0" border="0"></span></p><p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;"><br></span></p><p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;">میشود کمی حرف بزنیم ؟</span></p> <p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;">دلـــــم ....</span></p> <p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;">برای لبخند های یواشکیت پشت تلفن تنگ شده ...</span></p> <p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;">ای دوست&nbsp;</span><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;">داشتنی ترین مغرور دنیااااا</span></p> text/html 2017-06-14T03:12:12+01:00 farhademan.mihanblog.com Imah Imahi استقلال در آسیا/ 110 بازی و 2 ستاره http://farhademan.mihanblog.com/post/109 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/7zoo_3065944233291014102a.jpg" alt="" hspace="0" height="350" align="bottom" width="349" vspace="0" border="0"><br>بازی با الاهلی رقم زننده هجدهمین حضور<br>&nbsp;<a href="http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84" target="_blank">استقلال</a> </font><font face="Mihan-Iransans" size="3">در <a href="http://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c" target="_blank">بازیهای آسیایی</a> است شامل <a href="http://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7" target="_blank">جام</a><br><a href="http://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7" target="_blank"> باشگاه ها</a>، </font><font face="Mihan-Iransans" size="3">جام برندگان جام و <a href="http://tnews.ir/tags/%d9%84%db%8c%da%af-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7" target="_blank">لیگ قهرمانان آسیا</a>.<br>&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این18 دوره، استقلال 110 بازی انجام داده</font><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">...</font></font></div> text/html 2017-06-11T03:12:12+01:00 farhademan.mihanblog.com Imah Imahi شـــک مـی کنـــــم .... http://farhademan.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><p><font face="courier new,courier,monospace" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/ug6h_mr94twym16oqev60hqq.jpg" alt="" hspace="0" height="350" align="bottom" width="350" vspace="0" border="0"></font></p><p><font face="courier new,courier,monospace" size="3">گاهی انقدر دلم هوایت را میکند ک . . .</font></p><p><font face="courier new,courier,monospace" size="3">شک میکنم به اینکه این دل مال من است یا تو...</font></p></div> text/html 2017-06-10T03:12:12+01:00 farhademan.mihanblog.com Imah Imahi لعـــنـتی http://farhademan.mihanblog.com/post/123 <p align="center"><span style="font-family: 'courier new', courier; font-size: medium;"><img src="http://uupload.ir/files/qjxg_q4gi8xud6ea2qqg88gv.jpg" alt="" hspace="0" height="349" align="bottom" width="350" vspace="0" border="0"></span></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: medium;">چه پـــــر جـــــرأت و <br></span></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: medium;">مغـــرور مـی شــود در بـرابــرت</span></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: medium;">کســـی که مـــی فهمــــــد</span></font></p><div align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: medium;">از تـــــــه دل دوسـتــــش داری .... !</span></font></div><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: medium;">هــــه...</span></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: medium;">لــعنــتــی!!!</span></font></p> text/html 2017-06-06T03:12:12+01:00 farhademan.mihanblog.com Imah Imahi رکورد دست‌نیافتنی استقلال در آسیا http://farhademan.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><img src="http://uupload.ir/files/rafv_androidonlinenewsimage.aspx.jpg" alt="" hspace="0" height="350" align="bottom" width="350" vspace="0" border="0"><br>&nbsp;استقلال رکورد درخشانی در آسیا دارد و <br>از این لحاظ برتر از هر تیم ایرانی دیگری است.</font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="3">تیم فوتبال استقلال تهران با 15 بار سابقه<br>&nbsp;حضور در بازی‌های آسیایی رکورد بیشترین<br>&nbsp;حضور را بین تیم‌های ایرانی در اختیار دارد.</font><br><font size="3">این تیم با دو قهرمانی در آسیا و دو نایب <br>قهرمانی به عنوان پر افتخارترین تیم ایرانی <br>در آسیا نیز شناخته می‌شود.</font><font size="3">همچنین فرهاد مجیدی<br>&nbsp;با 4 گل و آرش برهانی با 3 گل به عنوان گلزنان<br>&nbsp;برتر استقلال در این مسابقات شناخته می‌شوند. </font></font></div>